Договор о залоге здания, сооружения, дома (Укр)

Ознакомиться и скачать договор о залоге здания, сооружения, дома. Договор представлен на украинском языке.

Договір про заставу будівлі, споруди, будинку (іпотека)

м._ _ _ _ _ _ _ _ _ _               "_ _" _  _ _ _ _ _ _ 20_ _ р.

 

ЗАСТАВНИК: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

в особі _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,

що діє на підставі Статуту, з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

У відповідності до Даного Договору ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право у випадку невиконання ЗАСТАВНИКОМ своїх зобов'язань за договором у п. 2.1 (далі за текстом - "основний договір") отримати задоволення за рахунок майна, заставленого на нижче вказаних умовах.

 

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ ІПОТЕКОЮ

2.1. Підстава появи зобов'язання, забезпеченого іпотекою за Даним Договором: договір від "___" ______________ 19__ р. N _____.

2.2. ЗАСТАВНИКОМ за основним договором виступає __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЕМ за основним договором виступає _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

2.3. Предметом основного договору є _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

2.4. Термін виконання зобов'язання, забезпеченого Даним Договором: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

 

3. РОЗМІР ЗАБЕЗПЕЧЕНОЇ ІПОТЕКОЮ ВИМОГИ

Розмір забезпеченої іпотекою вимоги складає:

3.1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3.2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

3.3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Усього: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

 

4. ПРЕДМЕТ ІПОТЕКИ

4.1. Предметом іпотеки є _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, (далі за текстом - "об'єкт нерухомості").

4.2. Об'єкт нерухомості знаходиться за адресою: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

4.3. Характеристика об'єкта нерухомості: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

4.4. Узгоджена за Даним Договором вартість заставленого об'єкта нерухомості складає:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ грн.

4.5. Вищевказаний об'єкт нерухомості належить ЗАСТАВНИКОВІ на праві _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСТАВНИКА

5.1. Іпотека встановлюється без передачі об'єкта нерухомості ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЮ.

5.2. ЗАСТАВНИК має право володіти та користуватися заставленим об'єктом нерухомості, але не має права відчужувати його в будь-який спосіб без згоди ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ до закінчення терміну дії Даного Договору.

5.3. ЗАСТАВНИК зобов'язаний створювати належні умови для утримання заставленого об'єкта нерухомості, які виключають його пошкодження, знищення; своєчасно здійснювати поточний ремонт.

5.4. ЗАСТАВНИК зобов'язується допускати повноважних представників ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ в місце розташування заставленого об'єкта нерухомості з метою перевірки його наявності та умов його утримання.

5.5. Наступна застава заставленого об'єкта нерухомості _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

(допускається, допускається за згодою ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ, не допускається)

5.6. ЗАСТАВНИК зобов'язаний (не зобов'язаний) застрахувати іпотеку на наступних умовах:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

6. ПРАВА ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЯ

6.1. ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ має право в строк __________ здійснювати перевірку об'єкта нерухомості за його місцем розташуванням з метою перевірки його наявності та умов його утримання.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством України.

7.2. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін